ZAAWANSOWANE NARZĘDZIE DO AUTOMATYZACJI I ZARZĄDZANIA PROCESAMI PRODUKCJI.

Automation Engine to potężne narzędzie które automatycznie przygotuje projekt graficzny do druku. To nowy modułowy system który udoskonali pracownie DTP w każdej firmie a przy tym jest łatwy w obsłudze i bardzo funkcjonalny. Automation Engine to odpowiedz na codzienne wyzwania profesjonalnych drukarni, którym zależy na podniesieniu jakości oraz wyeliminowaniu dotychczasowych błędów powstających podczas obróbki, a co za tym idzie, obniżenie kosztów przygotowania całej produkcji i oszczędność czasu. Wspomaga efektywność poprzez oszczędność czasu i pieniędzy.

SERCE TWOJEGO PREPRESSU.

Za pomocą Automation Engine przeprowadzimy cały proces przygotowania danego projektu poligraficznego mając pełną kontrolę nad jakością. Jest to system wyposażony w zaawansowane możliwości integracji z istniejącymi systemami zarządzania informacjami wewnątrz firmy (MIS, SAP). Serwerowy program, do którego każdy pracownik może się podłączyć za pomocą komputera osobistego, który jest podłączony do sieci wewnątrz firmy.

Automation engine
Automation-Engine

ELIMINACJA BŁĘDÓW

Funkcje zapętlania działań, automatycznie podejmowanie decyzji podczas całego procesu oraz integracja z systemami administracyjnymi w firmie powoduje ograniczenie manualnej ingerencji operatora w wykonanie zamówienia a to wszystko prowadzi do eliminacji błędów.

OBSZERNE MOŻLIWOŚCI AUTOMATYZACJI

Niezwykle intuicyjny graficzny interfejs użytkownika umożliwia wykonanie nieskończonej ilości projektów pracy a także wizualne monitorowanie wszystkich zadań które są wykonywane podczas przebiegu danego projektu.

Wydajność i skuteczność procesów prepress zwiększana jest poprzez bardzo zaawansowane narzędzia, które zmniejszają potrzebę interwencji operatora procesu, podejmując następne kroki w oparciu o informacje dotyczące zamówienia, eliminuje to błędy człowieka ponieważ większość działań inicjowana jest automatycznie.

Automation-Engine

WYDAJNE NARZĘDZIA

Pilot – to podstawowa aplikacja, która umożliwia pełny dostęp do systemu operatorom lub administratorom za pomocą intuicyjnego graficznego interfejsu użytkownika. Monitoring przepływu pracy w czasie rzeczywistym. Pokazuje wszystkie istotne informacje odnośnie zamówienia i postępu pracy.

Shuttle – to nowa aplikacja umożliwiająca ograniczony dostęp do systemu operatorom, którzy nie potrzebują ingerować w dany projekt. Dostęp możliwy jest bezpośrednio z poziomu interaktywnych aplikacji współpracujących z AE np. za pomocą: DeskPack, PackEdge, FastImpose, a także innych systemów firmy Esko.(i-Cut). Shuttle znacznie upraszcza obsługę i zmniejsza ilość potrzebnych kroków do wykonania danego projektu.

Automation-Engine