Pakiet ArtiosCAD 2D 

Podstawowy pakiet narzędzi umożliwiający sprawne projektowanie w dwóch wymiarach na podstawie szablonów FEFCO / ECMA / standów.

Projekty można również konstruować od początku lub zaimportować z innych aplikacji w postaci PDF, DXF, AI
Efekty pracy konstruktora można wyeksportować w postaci spersonalizowanego raportu zawierającego zwymiarowaną siatkę opakowania, długość noży, odpad, surowiec, kierunek fali, legendę i inne pola informacyjne.

 

Pakiet ArtiosCAD 2D można rozszerzyć o :

Moduł Preflight

Automatyczne sprawdzanie konstrukcji opakowania o wcześniej zdefiniowane kryteria.

Moduł Layout

Automatyczny rozkład użytków na arkuszu produkcyjnym wraz z wyliczeniem odpadu z arkusza.​

Moduł ArtiosCAD 3D

Zobacz swój projekt w trzech wymiarach wraz z nałożoną grafiką.

Moduł Szablonów

Narzędzie umożliwiające rozbudowanie bazy szablonów o własne sparametryzowane konstrukcje.​

Moduł Diemaking

Dedykowany moduł do projektowania wykrojników (wymagany moduł Layout).​

Moduł 3D Modeling

Zaprojektuj opakowanie na podstawie wirtualnego modelu 3D. Zastosowanie branża automotive

Zalety ArtiosCAD 2D

 

Bezpieczna Baza SQL
Szablony opakowań FEFCO / ECMA / POS
wydajne narzędzia do projektowania 2D
spersonalizowane raporty technologiczne
współpraca z www.artioscad.net
nakładanie grafiki na zaprojektowane opakowania

ArtiosCAD Pakiet 2D

Roczna licencja
1825 rocznie
  • Projektowanie 2D
  • Szablony FEFCO / ECMA / POS
  • współpraca z www.artioscad.net
  • Raporty technologiczne
  • Baza SQL
PROMO
Masz pytania ? Skontaktuj się z nami
esko@dmsystem.com.pl
tel. 693 977 407