Moduły produkcyjne

PDF Drukuj Email

Moduł Layout

Moduł Layout ma zastosowanie przy wstępnym szacowaniu rozmiarów lub przy projektowaniu końcowego arkusza użytków koniecznego do stworzenia narzędzi produkcyjnych. Funkcjonalne narzędzia rozmieszczania użytków ułatwiają skopiowanie projektów na arkuszu za pomocą myszki. Pojedyncze użytki mogą być następnie przesuwane i rozmieszczane, przy czym możliwe jest mieszanie różnych projektów na jednym arkuszu. Niezależnie od skomplikowanych wymagań produkcyjnych, Layout szybko wylicza precyzyjne umiejscowienie użytków na arkuszu i podaje dokładny rozmiar arkusza. Layout automatycznie analizuje rodzaj tektury, stronę projektu oraz kierunek fali/ziarna arkusza, w celu zapobieżenia pomyłce. Projekty będą automatycznie używać właściwego położenia i strony jak tylko zostaną naniesione na arkusz.

ArtiosCAD zapisuje do bazy danych dane o każdym użytku wykorzystanym na arkuszu. Daje to możliwość szybkiego znalezienia odpowiedzi na pytania: Czy ten projekt był już wcześniej rozmieszczany na jakimś arkuszu? Jakie nadruki były zastosowane poprzednio przy tworzeniu układu użytków dla tego klienta? Na te i inne pytania można znaleźć odpowiedzi przy wykorzystaniu modułu Layout i przeglądarki bazy danych programu ArtiosCAD.

Zalety modułu Layout:

 • Funkcjonalne narzędzia graficznego kopiowania i rozmieszczania użytków na arkuszu,
 • Możliwość tworzenia arkusza zawierającego różne projekty (arkusze mieszane),
 • wyliczanie odpadu z arkusza (netto, brutto),
 • Obliczanie wielkości arkusza z uwzględnieniem marginesów specyficznych dla zadanej maszyny
  drukarskiej,
 • Dodawanie projektów do arkusza przy uwzględnieniu właściwej strony projektu, kierunku fali/ziarna i
  rodzaju tektury.

Moduł Intellingent Layout

Moduł Intelligent Layout automatycznie oblicza układy użytków na arkuszu tak, aby zminimalizować koszty produkcji. Po dokonaniu wyboru maszyny drukującej, maszyny wykrawającej i określeniu zamówionej ilości każdego z projektów, oprogramowanie szybko i automatycznie obliczy kilka sugerowanych układów użytków. Reguły ustalania odległości pomiędzy użytkami oraz ograniczenia nadruku mają wpływ na wybór optymalnego rozwiązania.Różne układy arkuszy użytków wraz z kosztami zadruku i wycięcia można porównywać w celu wybrania najbardziej korzystnego rozwiązania. Wybrane rozwiązanie jest już gotowe do produkcji, ale w każdej chwili może być modyfikowane za pomocą narzędzi modułu Layout.

Zalety modułu Intellignet Layout:

 • Sprawdza tysiące układów wyszukując rozwiązania z najniższymi kosztami produkcji, spełniające wymogi zamówienia i ograniczenia produkcyjne,
 • Możliwość określenia minimalnego i maksymalnego naddatku ponad zamówioną ilość określa jak blisko
  końcowe rozwiązanie musi zbliżyć się do zamówionych ilości,
 • Można zakładać dodatkowe obostrzenia na rozwiązania poprzez np. zdefiniowanie minimalnej odległości
  między użytkami albo sposobu rozmieszczenia użytków

Moduł Diemaker

Moduł DieMaker udostępnia opcje umożliwiające szybkie tworzenie prawidłowych wykrojników i masek nadruku na podstawie układu użytków. Automatycznie zostają dodane noże wypychające odpady, określona zostaje krawędź wykrojnika, obliczone parametry noży kompensacyjnych oraz wybrane otwory montujące. Moduł DieMaker korzysta z opcji automatycznego powtarzania do duplikowania elementów w analogicznych położeniach dla każdego podobnego projektu w układzie. Poprzez wybranie dostępnej maszyny wykrawającej ArtiosCAD automatycznie może skonfigurować wiele elementów wykrojnika. Dotyczy to zamka, otworów pozycjonujących, a także minimalnej i maksymalnej wielkości wykrojnika. Możliwe jest również wyświetlenie położenia chwytaków arkusza jako dodatkowej informacji dla projektanta.

ArtiosCAD wykorzystuje zestawy parametrów, co umożliwia zapisanie preferowanych ustawień dla każdej konfiguracji w przypadku, gdy dostępnych jest wiele rozwiązań alternatywnych. Zestawy parametrów są szczególnie przydatne, gdy różni klienci wymagają różnych sposobów przygotowania wykrojnika. Moduł Designer umożliwia korygowanie rozwiązań stworzonych w module DieMaker za pomocą funkcjonalnych narzędzi rysowania. Te ręcznie wprowadzone zmiany będą automatycznie aktualizowały informacje np. o wielkość wykrojnika.

Zaprojektowany w ArtiosCAD wykrojnik może być wykonany na wielu cyfrowo sterowanych urządzeniach takich jak wycinarki laserowe czy plotery rysujące albo zapisany w dowolnym standardowym formacie wykorzystywanym przez współpracującego dostawcę wykrojników. Obsługa urządzeń zewnętrznych oferowana przez ArtiosCAD pozwalają na konfigurację wielu parametrów w celu np. optymalizacji kolejności cięcia albo wykorzystania narzędzi.

Zalety modułu DieMaker:

 • Narzędzia rozmieszczające noże wypychające odpady posiadają opcję automatycznego powtarzania, co
  pozwala na powielenie układu we wszystkich podobnych miejscach wykrojnika,
 • Konstruuje noże tnące do przecinania odpadów,
 • Tworzy krawędzie wykrojnika i wybiera otwory montażowe zgodnie z wymogami wybranej maszyny
  wykrawającej,
 • Umieszcza noże kompensacyjnych zgodnie z regułą Bobst'a,
 • Umieszcza uchwyty oraz nazwę projektu na wykrojniku,
 • Projektowanie form do lakierowania wybiórczego gotowych do wycięcia na ploterze tnącym.

Moduł Stripping

Moduł Stripping zawiera specjalistyczne opcje służące do szybkiego zaprojektowania górnej i dolnej deski wypychającej oraz przedniego separatora odpadu.Jednorazowe zaznaczenie obszaru do oczyszczenia spowoduje stworzenie otworu w desce dolnej oraz szpilki, linii lub klocka w desce górnej. Automatycznie stworzone projekty desek wypychających są skonfigurowane w oparciu o zasady uprzednio zdefiniowane przez użytkownika, jednak mogą one być łatwo modyfikowane, gdy zajdzie taka potrzeba. Elementy wypychające z jednego obszaru mogą być automatycznie powielone w innych częściach układu. Narzędzia wypychające są pozycjonowane przy wykorzystaniu zamka ustalającego, ramy podtrzymującej i otworów montażowych dopasowanych do wymagań maszyny wykrawającej. Zestaw parametrów maszyny, predefiniowany w ArtiosCAD, określa również przesunięcia i preferowane sposoby wypychania.

Zalety modułu Stripping:

 • Automatycznie projektuje dolną i górną deskę wypychającą odpad za pomocą szpilek, linii lub klocków,
 • Tworzenie poprzecznych szczelin dla noży podtrzymujących tekturę w dużych otworach w dolnej desce,
 • Tworzenie otworów wentylacyjnych w górnej desce oczyszczającej w celu zwiększenia wydajności,
 • Automatyczne tworzenie przedniego separatora odpadu,
 • Tworzenie zamka ustalającego, otworów montażowych i otworów na śruby ramy podtrzymującej w celu
  precyzyjnego ustalenia położenia narzędzi w maszynie,
 • Możliwość różnorodnego sposobu wykorzystania projektów narzędzi wypychających odpady: wysłanie na
  wycinarkę laserową lub zapis w pliku, który może być wysłany do producenta wykrojników.
 
Joomla SEO by AceSEF