Moduły do projektowania 2D

PDF Drukuj Email

Licencja Connection

Connection jest podstawowym modułem każdej konfiguracji ArtiosCAD. Pozwala on na wyszukiwanie, otwieranie, sprawdzanie, mierzenie oraz wydruk projektów. Otwarte pliki mogą być wysłane na ploter (w tym na ploter tnący), wydrukowane w formie raportu, jak również zapisane w każdym z dostępnych formatów: PDF, DDES, CFF2, DXF, HPGL lub EPS. Opakowania i ekspozytory zaprojektowane w ArtoisCAD'dzie mogą być bardzo dokładnie opisane poprzez precyzyjny dobór linii specjalnych takich jak perforacja, nóż, biga oraz określenie sposobu wycinania narożników projektu tak, aby uniknąć ich postrzępienia. Możliwości oprogramowania ArtiosCAD przy wykonywaniu próbek projektów, najlepiej mogą wykorzystać plotery tnące Kongsberg.

Connection daje dostęp do rozbudowanych funkcji przeglądania i pomiaru ułatwiających weryfikację jakości projektu. Jakość projektów jest zazwyczaj weryfikowana przez sprawdzenie drobnych szczegółów rysunku, co przy wykorzystaniu ArtiosCAD'a staje się proste i szybkie. Unikalny system małych okien zawierających powiększenia fragmentów projektu umożliwia szczegółowe przeglądnięcie każdego obszaru bez konieczności przełączania widoku głównego. Okna te mogą być dowolnie przesuwane po ekranie pełniąc funkcję szkła powiększającego.

Zalety modułu Connection:

 • Aplikacja DataCenter wyszukuje projekty i inne informacje w bazie danych. Mogą być one następnie otwarte bezpośrednio w ArtiosCAD z poziomu DataCenter,
 • Umożliwia otwieranie i przeglądanie projektów, arkuszy użytków, plików 3D oraz układów przeciwbig,
 • Okna Powiększenia uzupełniają podstawowe narzędzia powiększania, oferując w pełni funkcjonalne szkło powiększające na ekranie,
 • Możliwość eksportu projektu do formatów PDF, DDES, CFF2, DXF, HPGL i EPS,
 • Zapewnia ścisłą integrację z ploterami tnącymi Kongsberg.


Uwaga: Każdy użytkownik programu ArtiosCAD potrzebuje licencji Connection

Licencja Designer

Ten moduł sprawia, że ArtiosCAD jest najszybszym oprogramowaniem do tworzenia nowych i nietypowych projektów. Swoje możliwości Designer zawdzięcza elastycznym i łatwym w użyciu narzędziom. Funkcjonowanie tego modułu zostało tak zoptymalizowane by można było stworzyć dowolny kształt opakowania lub ekspozytora przy minimalnym korzystaniu z myszy lub klawiatury.

Rozbudowany system pomocy sprawia, że obsługa narzędzi Designer'a jest bardzo prosta, co pozwala użytkownikowi na sprawną i efektywną pracę. Różnorodne metody używania narzędzi (np. skróty klawiszowe, menu, przyciski na paskach narzędzi) zawartych w programie pozwalają sprostać wymaganiom i przyzwyczajeniom każdego użytkownika.
Przy pomocy Designer'a projekty mogą być tworzone od podstaw lub modyfikowane, po uprzednim wczytaniu gotowego projektu. Moduł Designer w połączeniu z Builder'em pozwala na wybór szablonu z katalogu, a następnie dodanie nowych kształtów lub zmianę już istniejących.

Zalety modułu Designer:

 • Geometria projektu jest tworzony szybko za pomocą różnorodnych narzędzi,
 • Można tworzyć dowolne wyrażenia algebraiczne opisujące projekt przy wykorzystaniu zmiennych. Tworzenie wyrażeń ułatwia klawiatura ekranowa.
 • Mostki są tworzone automatycznie przy tworzeniu linii i łuków w oparciu o uprzednio zdefiniowane reguły mostkowania,
 • Możliwość importu z formatu PDF,DDES, CFF2, DXF, HPGL,
 • Kontrola kierunku fali/włókna oraz strony zewnętrznej/wewnętrznej projektu,
 • Edycja projektów utworzonych przy pomocy Builder`a.

Licencja Builder

Ten moduł umożliwia bardzo szybkie tworzenie projektu przy wykorzystaniu biblioteki szablonów z kartonu i z tektury falistej. Obszerna biblioteka szablonów jest standardowo dostarczana razem z ArtiosCAD'em, a użytkownicy posiadający StyleMaker'a mogą tworzyć nowe szablony i w ten sposób powiększać istniejącą bibliotekę. Dla wielu użytkowników korzystających ze standardowych szablonów moduły Builder i Connection będą wystarczające do zaspokojenia ich potrzeb.
Szablony są łatwe w użyciu: diagramy projektów podpowiadają, jakie wartości powinny zostać wpisane zaś pozostałe wartości są obliczane i wstępnie wprowadzane do szablonu. Projekt tworzony jest np. przez określenie rodzaju tektury, wprowadzenie długości, szerokości i wysokości pudełka. W celu zwiększenia kontroli nad tworzonym projektem można sprawdzać i poprawiać niewłaściwie wyliczone zmienne.

Zalety modułu Builder:

 • Możliwość tworzenia nowych projektów na podstawie szablonów z uwzględnieniem grubości tektury,
 • Możliwość wybrania i zmiany parametrów wybranego szablonów. Można zmieniać m. in.wymiar wewnętrzny projektu, rodzaj tektury, w kilka sekund można zaprojektwać opakowanie z obszernej bazy FEFCO

Licencja Stylemaker

StyleMaker umożliwia tworzenie szablonów za pomocą narzędzi do rysowania programu ArtiosCAD. Korzystanie z szablonu, w którym zdefiniowano jako zmienne choćby tylko podstawowe wymiary opakowania, pozwala zaoszczędzić wiele godzin pracy w przyszłości, umożliwiając korzystanie z tych samych sparametryzowanych projektów lub elementów projektów wielokrotnie, do różnych zastosowań. Przy pomocy StyleMaker'a można utworzyć i dodać do szablonu tyle zmiennych, ile potrzeba by osiągnąć maksymalną elastyczność geometrii. Bardzo przydatna opcja próbnego wykorzystania tworzonego właśnie szablonu, pozwala na sprawdzenie szablonu i poprawienie go, jeżeli okaże się to konieczne.

Szablony stworzone przy użyciu StyleMaker'a mogą być dodane do katalogu szablonów, co umożliwia stworzenie biblioteki łatwo dostępnej dla innych projektantów.


Zalety modułu StyleMaker:

 • Umożliwia stworzenie biblioteki z makrami geometrycznymi podstawowego użytku, dzięki którym można szybko dodać element do projektu,
 • Jeżeli posiadamy wzór często używany jednak zmieniają się jego wymiary, moduł Stylemaker umożliwia zaprojektowanie szablonu, który w przyszłości zaoszczędzi nam bardzo dużo czasu,
 • Tworzy dokumentację w postaci diagramu wskazując, jakie zmienne, w jaki sposób zostały użyte.

Licencja Advanced Stylemaker

Projektant tworzący bibliotekę szablonów, która będzie wykorzystywana przez inne osoby w firmie, powinien tworzyć czytelnie opisane szablony, które doradzają użytkownikowi, jakie wartości można wprowadzić, a jakie są nieprawidłowe. Advanced StyleMaker dodaje do ArtiosCAD'a narzędzia umożliwiające tworzenie szablonów, z których będą mogli korzystać użytkownicy o różnych umiejętnościach.
Przejrzysty edytor wyrażeń umożliwia tworzenie zarówno prostych jak i skomplikowanych wzorów do obliczania wartości poszczególnych parametrów. Na przykład klapka klejowa może mieć domyślną szerokość zależną od jej długości i grubości tektury, ale jednocześnie być ograniczona przez zadane wartości maksymalne i minimalne. Użytkownik szablonu widzi sugerowane wartości i może je zmienić w razie potrzeby. Dzięki określeniu dopuszczalnych zakresów zmiennych w szablonie można uniknąć wielu pomyłek, polegających na nieprawidłowym wykorzystaniu szablonu. Każda wprowadzona przez użytkownika wartość może być sprawdzona pod względem poprawności, a w razie pomyłki szczegółowe informacje wyjaśnią, dlaczego dana wartość jest niewłaściwa. Zmienne mogą być ukryte by uniemożliwić użytkownikowi zmianę domyślnej wartości.

Zalety modułu Advanced StyleMaker:

 • Przy wprowadzaniu danych następuje ich kontrola pod względem poprawności,
 • Listy wyboru umożliwiają użytkownikowi dokonanie wyboru na podstawie listy dostępnych opcji,
 • Zmienne mogą być ukryte w celu zabezpieczenia przed wprowadzeniem zmian przez użytkownika,
 • Zmienne mogą przyjmować wartości domyślne oparte na innych zmiennych,

Licencja Artmaker

Bardzo ważnym elementem każdego projektu jest grafika. Moduł ArtMaker pozwala na dodanie grafiki rastrowej do projektu strukturalnego. Grafika wprowadzona w ArtMaker jest dostępna w każdy module pakietu ArtiosCAD. Natychmiastowy dostęp do trójwymiarowej wizualizacji (dzięki modułowi 3D) z prezentacją pełnego nadruku umożliwia sprawdzenie zależności pomiędzy nadrukami na różnych panelach. Opakowanie lub ekspozytor w trójwymiarowej przestrzeni, z pełnym nadrukiem i przy uwzględnieniu perspektywy oraz grubości materiału stanowi doskonałą dokumentację dla klienta, który może zobaczyć efekt końcowy pracy projektanta jeszcze przed wykonaniem pierwszego egzemplarza. Pliki zawierające trójwymiarowy projekt z grafiką można przesłać pocztą elektroniczną do klienta, w postaci trójwymiarowego PDF-a.


Zalety modułu Artmaker:

 • Grafika stworzona w dowolnym programie graficznym może być zaimportowana przy pomocy ArtMaker'a. Obsługiwane formaty plików graficznych to: JPEG, TIFF
 • Grafika może być precyzyjnie umieszczona na projekcie przy pomocy kilku kliknięć myszy,
 • Grafika stworzona w ArtMaker'ze jest dostępna w każdym module ArtiosCAD. Umożliwia to automatyczne wstawianie nadruku w prezentacjach 3D, wydrukach, układach użytków, itp.
 
Joomla SEO by AceSEF